Informatief schrijven

Voor het schrijven van een informatieve tekst is een gedegen structuur noodzakelijk. Deze is goed te realiseren door verschillende stadia te doorlopen:

-het verzamelen van de informatie
-het ordenen van de informatie
-besluiten welke informatie je wilt gebruiken
-altijd weer het duidelijk weten welke doelgroep je wilt bereiken
-je tekst schrijven
-je tekst redigeren en 
-proeflezers hun feedback laten geven

Zo leer je of de tekst die je geschreven hebt ook zijn doel bereikt: die informatie aan de lezer overbrengen, waarvan je wilt dat ze dat onthouden.

Wij helpen uw medewerker deze stappen met vertrouwen te doorlopen en trainen haar of hem om kritisch naar de eigen teksten te kijken. Want elke tekst is voor verbetering vatbaar!

Duur van de sessies:  aanpasbaar van een uur tot een dagdeel

Prijs: 85 euro per uur

Extra mogelijkheid: wij controleren en redigeren uw informatieve teksten op spelling, grammatica en leesbaarheid. En vooral: wij geven tips ter verbetering.