Een dagje naar zee

Een dagje naar zee

Samen met mijn man Jaap ben ik een dagje naar zee geweest. We hebben daar heerlijk gewandeld en genoten samen. De dag erna heb ik mijn gedachten via deze twee rondelen op papier gezet.
Carla

Alles nog voor me

Het strand – zee tot aan de duinvoet
Lopen – eindeloze herhaling van stappen
Mijn hoofd leeggeblazen door de wind
Het strand – zee tot aan de duinvoet
Golven komen en gaan, schuim rolt over het zand
Ineens is daar de zon – feest van licht en kleur
Lopen – eindeloze herhaling van stappen
Het strand – zee tot aan de duinvoet

Duik

De moedigen staan klaar
In een kring eromheen hun publiek
Warming-up op het ritme van muziek
De moedigen staan klaar
Aftellen en rennen maar, het water in
Snel weer terug – op een groepje na
In een kring in de golven
De moedigen staan daar

2019. Schrijvend van start

2019. Schrijvend van start

Kom maandag 21 januari van 13.30 tot 16.00 uur meeschrijven over de invulling van het nieuwe jaar dat voor je ligt. 

Tijdens deze middag maak je de balans op van het afgelopen jaar en schrijf je over je dromen voor 2019. Wat kwam er allemaal op je pad in 2018? Wat wil je graag meenemen? Ben je al bezig met nieuwe plannen? En met welke verse ideeën ga je aan de slag? 

Je hebt hiervoor geen schrijfervaring nodig. Je laat je leiden door je pen en schrijft wat er op dat moment in je opkomt. Je werkt aan de hand van vragen, open zinnen en afbeeldingen. Je maakt bijvoorbeeld lijstjes, korte teksten of kleine gedichten. Ze hoeven niet perfect te zijn, je schrijft ze voor jezelf. 

Breng een lekker schrijvende pen mee en een mooi schrift of een praktische schrijfblok. Een laptop mag ook.

Begeleiding: Carla van den Hombergh, Marianne Reij, Irina Hoffer 
Kosten: € 15 (inclusief thee/koffie)
Locatie: MIX-gebouw, Verlengde Lageweg 19, 1628 PM, Hoorn
Maximaal aantal deelnemers: 20
Aanmelden vóór zaterdag 19 januari 2019 via: c.vandenhombergh@quicknet.nl

Denkend aan moeder

Workshop: Denkend aan moeder

Tijdens de boekenweek kan je meedoen aan deze creatieve vertel- en schrijfworkshop, die natuurlijk uitgaat van het thema ‘De moeder, de vrouw’.

Opbouw van de workshop:

  1. Een fijne herinnering ophalen aan je eigen moeder, of jezelf als moeder. Deze deel je met een of meer deelnemers.
  2. Via een creatieve tekenopdracht (heel eenvoudig, dit kan iedereen!) maken we samen een mooie omschrijving van een fantasieobject.
  3. Een aantal schrijfopdrachten, varierend van kort naar langer.
  4. Het maken van een gedicht, in navolging van het bekende gedicht ‘Herinnering aan Holland’ van H. Marsman.

Natuurlijk inclusief koffie/thee en een lekkere koek.

Datum1: Maandag 25 maart 2019
Locatie: Bibliotheek Opmeer, Breestraat 15
Tijd: 14.00-16.00

Datum2: Vrijdag 29 maart 2019
Locatie: Mix-gebouw, Verlengde Lageweg 19, Hoorn
Tijd: 09.30-11.30
Kosten: 15,- per persoon, voor aanmelden: klik op de button hieronder.

Herinnering aan Holland

 
Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,
rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hooge pluimen
aan den einder staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
kerken en olmen
in een grootsch verband.
de lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,
en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord.
 

Marsman, H. (1941) Verzamelde gedichten, Uitgeverij Querido, Amsterdam. (p. 122)

Grijp eens terug op iemands levensverhaal

Deze tekst komt van een artikel in het NRC van woensdag 21 december 2018 en is geschreven door Annemiek Leclaire.

Praten over herinneringen, kan helpen om het leven richting te geven. Susanne Kruys, ‘biografisch coach’, vindt dat zingeving meer ruimte moet krijgen in de geestelijke gezondheidszorg.

Met haar levensverhaal-coaching richt Kruys zich op mensen die naar zingeving zoeken. Bijna 550.000 volwassenen hebben volgens het Trimbos-instituut een depressie, een miljoen Nederlanders slikt antidepressiva . Volgens Kruys speelt zingevingsproblematiek daarin een belangrijke rol. „We zijn niet meer ingebed in een groot verhaal. Traditionele referentiekaders zoals het geloof zijn weggevallen, veel mensen weten niet meer goed hoe ze moeten leven: in deze tijd moeten we de zin van ons leven zelf creëren. En dat is moeilijk, het kan leiden tot gevoelens van leegte, zinloosheid en onmacht, die zich weer kunnen uiten in depressie, burn-out en angst. Een pil alleen is dan niet genoeg.”

Rode draad
Wat kan helpen: de rode draad in je leven gaan zien. Kruys: „De dingen waar je keer op keer tegenaan loopt, waarvan je je afvraagt: waarom overkomt mij dit toch steeds? Als je die in het grotere perspectief van je leven plaatst, zie je een samenhang. Dan ben je een thema op het spoor. Aha! Daar gaat mijn leven over! Dat uitvragen brengt ook aan het licht waarin jij je van betekenis voelt – en hoe dat meer op de voorgrond zou kunnen komen.”

Susanne Kruys’ biografische methode hoort bij de ‘narratieve stroming’ in de geestelijke gezondheidszorg. Biografisch schrijven kan, door het in kaart brengen van herinneringen, helpen om het leven richting te geven. In de methode die Kruys gebruikt, staat niet het schrijven maar het gesprek centraal. Dat doet ze zo: „We brengen door middel van vragen de uiterlijke en de innerlijke biografie in kaart. De uiterlijke gaat over: waar ben je opgegroeid, wat heb je gestudeerd, wat heb je voor werk gedaan, waar heb je gewoond, met wie woon je samen? De innerlijke gaat over dat wat jou zin geeft, wat jou in beweging brengt, wat je hogere waarden zijn.”

Persoonlijke levensthema’s
We hebben, zegt Kruys, allemaal persoonlijke levensthema’s die steeds weer terugkomen, al zichtbaar worden wanneer we nog heel jong zijn, en zich het hele leven door kunnen manifesteren. In haar eigen geval zijn dat veiligheid en dwang, vertelt ze. Kruys: „Het was vroeger bij ons thuis onveilig, mijn ouders hadden een stressvol en slecht huwelijk. Om greep te krijgen op de angst die ik voelde had ik als kind dwangrituelen, bijvoorbeeld tien keer het lichtknopje aan en uit moeten klikken. Die thema’s zijn me blijven achtervolgen, maar ik was me er niet zo van bewust. Ik heb de veiligheid gezocht in een huwelijk op jonge leeftijd, in een bedrijf dat veel van me vroeg, in een dwangmatig perfectionisme.”

Dat dit haar rode draad was, begreep ze na haar scheiding. „Soms dwingt het leven je tot stilstand, dan moet je iets aangaan waarover je al vaak gestruikeld bent. Dat moment kwam voor mij na mijn scheiding. Ik was alleen na vijfentwintig jaar huwelijk en mijn dochter van elf werd opgenomen in een jeugdpsychiatrische kliniek, nota bene vanwege een ernstige angst- en dwangstoornis. Toen moest ik uitzoeken welke rol die gevoelens in mijn eigen leven spelen. Dwang bleek een familiethema te zijn.”

Levensfases
Ook levensfases hebben volgens haar thema’s. „In de puberteit is dat op eigen benen komen te staan, als volwassene moet je een plek veroveren in de maatschappij, in de ouderdom een nieuwe levensinvulling vinden.” En in iedere levensfase komen je eigen, persoonlijke thema’s in een nieuw jasje terug. Kruys: „Ze dienen zich altijd weer ergens aan. In de fase dat ik zelf jonge kinderen had, en een eigen bedrijf, ging ik dwangmatig om met al die verplichtingen: om greep te kunnen houden moest alles tot in de puntjes geregeld zijn. Je denkt dat je met dwang controle over je leven kunt krijgen, maar het is een schijnoplossing. Ik moest ontdekken wat het betekent om echt op eigen benen te staan.”

Rust en ruimte zoeken
Kruys krijgt veel dertigers in haar spreekkamer. „Dertigers kampen tegenwoordig vaak met depressie- en burn-outklachten. Het is een levensfase waarin mensen erg onder druk staan. Ze hebben vaak jonge kinderen, drukke banen waarin ze zich willen bewijzen. In deze levensfase raken ze makkelijk zichzelf kwijt, waarna er gevoelens van leegte en somberheid ontstaan.” Kruys helpt ze individueel, maar ook in groepssessies waarin de deelnemers met elkaar in gesprek gaan. Hoe mensen op de thema’s van deze levensfase reageren, wordt beïnvloed door hun eigen, persoonlijke thematiek. „Bij mij was dat met dwang, een ander rent zich een ongeluk om maar gezien te worden, weer een ander verzuipt omdat ze geen grenzen durft aan te geven.”

En de oplossing? „Het thema rust en ruimte in iemands levensloop onderzoeken. Waar en wanneer heb je dat wel ervaren? Hoe deed je dat vroeger, waar kon je op adem komen? Wat gaf jou toen voldoening? Dat is iemands unieke verhaal – en daarin ligt de unieke oplossing.”

Levensthema brengt zingeving
In de gesprekken die ze voor haar boek voerde, onderzocht Kruys hoe de thema’s in iemands leven tot zingeving kunnen leiden. Voor psychiater Dirk de Wachter lag zingeving in wat hij betekent in het leven van anderen, wanneer hij „de zin in de blik van de ander zien verschijnen”. Voor Wilma Boevink, boegbeeld van het onderzoek naar traumaherstel, is de zin van het leven „opkomen voor mensen die lijden”. Wetenschapssocioloog Trudy Dehue groeide op met veel onwaarheden. Zij noemt in het boek de betekenis van haar leven „het ware verhaal boven tafel krijgen, helemaal doorgronden wat er precies gebeurt”. Dat is iets waarvoor ze zich ook in haar professionele leven sterk maakt.

Zelf vindt Kruys betekenis in de persoonlijke aanpak van iemands problemen. Toen haar dochter werd opgenomen, viel het haar op hoe weinig persoonlijk de geestelijke gezondheidszorg te werk gaat. „Een patiënt wordt vaak gereduceerd tot een stoornis, waar een standaardbegeleiding en medicatie bij hoort. Er was geen oog voor de grotere familiecontext met dwang.” Om de betekenis van een crisis te ervaren is een andere aanpak nodig, zegt ze. „Dat vraagt dat je luistert naar de ander – en die ander helpt zijn eigen antwoorden op het spoor te komen.”

Susanne Kruys 
De biografie als medicijn. De zin van levensverhalen in de zorg. 
Lannoo Campus € 29,99 
ISBN 

Creatief schrijven bij inloophuis Pisa / Hoorn

Creatief schrijven bij Pisa, voor mensen met kanker en hun naasten / Hoorn

Soms gebeurt er zoveel in je leven, dat je de behoefte hebt om alles wat je overkomt en wat het met je doet te uiten. Schrijven  biedt de mogelijkheid om wat je voelt en denkt te verwoorden en een plaats te geven. Misschien wil je dat al langer, maar hoe begin je?

Pisa is gericht op mensen met kanker en hun naasten. Bij de workshops  “Creatief en reflectief schrijven” leer je hoe je jou dagboek kunt gebruiken als veilige haven. Je werkt aan de hand van eenvoudige, speelse oefeningen aan een wisselend thema. Je maakt lijstjes, haalt herinneringen op, associeert en schrijft korte teksten en gedichten. Het gaat daarbij vooral om plezier in het schrijven en niet om een mooi of foutloos verhaal. Schrijfervaring is dan ook niet nodig. Enkel de bereidheid om open te staan voor wat zich aandient als je de pen op het papier zet.

Zo wordt schrijven een ankerplek waar je datgene wat jou bezighoudt in je leven woorden kunt geven. Zodat er ruimte komt, overzicht en rust.

I.v.m. de huidige coronamaatregelen vind je op de website van Pisa een digitaal aanbod van o.a. schrijfoefeningen. Zie www.inloophuispisa.nl onder Activiteiten (Pisa’s Pluktuin, Woordenstroom)

Datum: xx

Tijd: xx

Locatie: Pisa

,  voor mensen met kanker en hun naasten, Draafsingel 59, 1623 LCHoorn

Kosten: € 7,50, inclusief koffie/thee

Aanmelden: tot uiterlijk zondag voorafgaande aan de workshop administratie@inloophuispisa.nl of 0229- 75 85 31

Speels dichten

Speels dichten

Maak kennis met enkele speelse manieren om vrije, poëtische teksten of verzen te schrijven over uiteenlopende onderwerpen.

We schrijven ons eerst warm met korte fragmenten proza. Daarna maken we elfjes, haiku’s, rondelen, variaties op een bestaand gedicht of een pantoum.

Ook beginnende schrijvers/dichters kunnen meedoen!

Datum: xx

Tijd: van 10 tot 12 uur

Kosten: € 12, inclusief 2 koffie/thee

Plaats: Enkhuizen/Hoorn

Meenemen: pen en papier

Aanmelden via: c.vandenhombergh@quicknet.nl

Schrijfcafe Enkhuizen

Schrijfcafé Enkhuizen

Heb je zin om af en toe samen te schrijven, om je te laten inspireren, om je te laten leiden door je pen?

In het Schrijfcafé gaat het vooral om lekker los schrijven, zonder drukte over taalfouten of prachtige volzinnen. Samen schrijven we aan de hand van korte, afgebakende oefeningen. Iedere maand gaan we aan de slag met een ander onderwerp.

Zoals herfst, fietsen, omgaan met tijd, wat we verzamelen, stilte, buiten spelen, lezen, post. We kijken wat uitspraken, open zinnen of afbeeldingen bij ons oproepen aan associaties en herinneringen. Daarmee schrijven we korte stukken tekst, kleine gedichten of lijstjes. We wisselen uit in kleine groepen.

De schrijfcafé-ochtenden zijn los van elkaar te volgen en geschikt voor zowel ervaren schrijvers die inspiratie willen opdoen als voor beginners die eens willen kijken wat hun pen voortbrengt.

Data: 19 juni 2020

Tijd: van 10 tot 12 uur

Locatie: Grand Café van Bleiswijk, Westerstraat 84-86, Enkhuizen

Kosten: € 12, inclusief 2 koffie/thee

Meenemen: pen en papier

Aanmelden: niet nodig

 Info: c.vandenhombergh@quicknet.nl   

Verjaardagworkshop

Verjaardagworkshop

Een vrolijke workshop creatief schrijven van twee uur.

Je schrijft aan de hand van opdrachten en afbeeldingen en maakt korte teksten en kleine verzen. De werkwijze is gelijk aan die van de schrijfcafés. We sluiten de workshop feestelijk af.

Data: in overleg

Duur: 2 uur

Locatie: in overleg

Kosten: € 105 euro, exclusief reiskosten

Meenemen: pen en papier

Schrijven op locatie

Schrijven op locatie

Voor deze workshop creatief schrijven van twee uur, gaan we naar een speciale locatie. Bijvoorbeeld in een tuin, in de haven van Enkhuizen of in een museum. Het thema waarover we schrijven, is gerelateerd aan de locatie. 

De werkwijze is gelijk aan die van de schrijfcafés: schrijfoefeningen, gekoppeld aan het thema. Via speelse warming up oefeningen, door naar wat langere stukjes. Af en toe wisselen we uit wat we schrijven, voor wie dat wil delen.

Kijk voor de volledige planning in de agenda.

De eerstvolgende locatie is: xx

Datum: xx

Tijd: van 10 tot 12 uur

Kosten: € 15, inclusief 2 koffie/thee + eventueel entree

Plaats: Enkhuizen/Hoorn en omgeving

Meenemen: pen en papier

Aanmelden via: c.vandenhombergh@quicknet.nl

Actief schrijven

Actief schrijven

We willen het allemaal: op zo’n manier schrijven dat de lezer je stuk ingezogen wordt en alles snel begrijpt. Toch verzanden we vaak in het zogenoemde ‘ambtelijk taalgebruik’: lange zinnen vol hulpwerkwoord en moeilijke termen. Daardoor komt de boodschap minder duidelijk over.

In een individuele sessie van anderhalf uur krijg je adviezen hoe je begrijpelijker kan schrijven, waarbij we
– kijken naar de structuur van de tekst, inclusief verbindingswoorden
– kijken naar de doelgroep en de tekst hierop afstemmen
– letten op het gebruik van hulpwerkwoorden, om een meer actieve tekst te krijgen,  met meer actiewoorden
– letten op stijl en taalgebruik, om het doel/effect van de tekst te realiseren.

Voor deze sessie kan je een keuze maken.
1.  Dit kan beter.
Tijdens de sessie werk je met een al geschreven tekst. Met diverse aanwijzingen kijk je hoe je deze nog duidelijker en beter kan maken.

2.  Al doende leert men.
Tijdens de sessie schrijf je een tekst voor een vooraf bepaald doel, waarbij we gebruik maken van schrijfopdrachten, adviezen en tips.

Duur van de sessie: anderhalf uur

Prijs: 149,-